A terhessg megszaktsa a korbbi vszzadokban sem volt ismeretlen
Abortusz – Legalizlt tmeggyilkossgok
6 hozzszls
Kirschner Dvid    2011.07.16

Jelenkorunk egyik legsúlyosabb morális, erkölcsi, lelkiismereti kérdése a mvi terhesség megszakítás, ismertebb nevén az abortusz. Akárhogy is igyekeznek egyesek elbagatellizálni, tény, hogy a fogantatástól kezdve a nem kívánt terhesség elleni beavatkozások már fejldésnek indult magzatok életét oltják ki.

Dosztojevszkij tette fel azt a kérdést, hogy ha a világon él összes ember problémáját, az összes kínt, szenvedést, nyomorúságot meg lehetne szüntetni azzal, hogy egy kisgyermeket brutális kegyetlenséggel halálra kínzunk, akkor megtehetnénk-e? Az orosz irodalmi óriás felvetése szorosan kapcsolódik témánkhoz, és igyekszünk is megtalálni rá a választ. Az abortusz kérdésének mélysége, és a probléma komplexitása nem engedi meg, hogy egyetlen cikkben kimerít részletességgel vizsgáljuk a témát, azonban a fnyomvonalait érintjük. A fiatalkori szexuális élet, a felvilágosítás, az erkölcsi értékekhez ragaszkodás, és a megfelel törvényi és társadalmi fellépés hiánya mind- mind hozzájárul, hogy Magyarországon évente több ezer terhességet szakítanak meg.

A történelem korábbi évszázadaiban sem volt ismeretlen a terhesség megszakadása, vagy megszakítása. A legkorábbi írásos emlékek a magzatok védelmére vonatkozólag Hammurapi törvénykönyvében (209-es pont) szerepelnek, ahol a vetélést okozó testi sértésért pénzbírságot kellett fizetni (a babiloni uralkodó törvénye egyébként sok helyen egy szinten kezeli az élet és a vagyon elleni vétségeket). A magzat, mint él személy védelmére a Mózesi Törvény viszont már kifejezett hangsúlyt tett: a vetélést okozó véletlen, vagy szándékos testi sértést halállal büntették („...életet kell adni életért”; II.Móz 21,22-23 versek). A híres orvosról, Hippokratészrl elnevezett eskü szövegében az eutanázia megtagadása után a terhesség megszakítás tagadása szerepel: „ ...nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához.” A legkorábbi római törvénykódex (a Tizenkét táblás törvények) például – más eszköz nem lévén – megengedte a nem kívánt lánygyermek, vagy a fogyatékkal született gyermekek megölését.


A terhesség megszakításának két irányvonala, korlátozása van a különféle a demokratikus nemzetek törvényében. Az úgynevezett indikációs korlátozások egy meghatározott ok függvényében (egészségügyi, lelki, anyagi, stb.) teszik ezt lehetvé – ide tartozik például hazánk, Anglia, Németország, Izrael. A másik korlátozás az idbeli korlátozások rendszere, mely a terhesség elre haladásának függvényében engedélyezi a megszakítást, ez általában a fogantatástól számított tizenkettedik hét (hazánkban kiskorú esetén ez még lehet a 18. hét is). A társadalmi megközelítés tekintetében is kett irányvonalról beszélhetünk. A „pro life” mozgalom képviseli azok, akik a fogantatás pillanatától önálló individuumként, elindult életként kezelik a magzatot. Kiállnak az abortálás ellen, még ha az anya élete is forogna kockán, ugyanis az erfeszítés közvetlenül az életért, és nem az élet ellen kell, hogy történjen, vagyis az orvosoknak mindkettejük megmentéséért egyaránt kellene harcolniuk. A „pro choice” irányzata kifejezett a terhes n oldaláról nézi a kérdést, nagy hangsúlyt tesznek a ni önrendelkezési jogra, és az utód elvállalásában teljes szabadságot követelnek a nknek, ugyanis a magzatot a „n testének részeként” fogják fel.

Az abortuszt vizsgáló statisztikai adatok azt a képet mutatják, hogy a törvényi tiltás sajnos ugyanúgy kitermeli az illegális abortálás „piacát”, miközben minden terhességmegszakítás növeli a népességcsökkentést. Hazánkban is fogyó népességrl beszélnek, miközben az EU-ban minden ötödik terhesség abortusszal ér véget, és gyakorlatilag huszonöt másodpercenként (!) végeznek abortuszt a világon. Kubában például teljesen természetesnek és elfogadottnak veszik, hogy az ismertté vált terhességek 60%-a abortusszal végzdik. A hazai abortusz mutatók messze a legrosszabbak a kontinensen: a kilencvenes évekre például 100 élve születésre 134 abortusz jutott. 1956 és 1990 között hozzávetlegesen négy és fél millió abortusz történt. Az azóta eltelt huszonegy évben újabb megközelítleg 1,2 millió, nem számítva az illegális abortálásokat. Fontos megemlíteni, hogy sokszor azért nem kívánt a terhesség, mert az anya egy alkalmi kapcsolatban, vagy éppen túl fiatalon esett teherbe. Egy néhány évvel ezeltti kutatás alapján hazákban 27 százalékról 40 százalékra növekedett az aktív szexuális életet él 17 éves lányok száma. Ijeszt adat, hogy a hazánkban, 2001-ben végzett abortuszok több mint 10 százalékát, vagyis 6500 beavatkozást 18 év alattiakon végezték el, ráadásul közülük 175-en nem voltak még 14 évesek az abortuszuk idején. A fiatalok felvilágosítása rendkívül fontos, fel kell hívni a figyelmüket a megfelel fogamzásgátlási módszerekre – ezek közül azok elfogadhatóak, melyek magát a foganást gátolják meg, nem pedig elhajtják a megfogant sejteket, és az anya szervezetében nem okoznak változást. Rá kell döbbenteni ket, hogy a nemi élet felelsséggel jár, és következménye lehet a terhesség, és egy gyermek megszületése, akirl gondoskodni kell.

Az alábbi bekezdés nélkül nem érthet meg teljesen, miért is súlyos kegyetlenség a terhesség megszakítása, azonban kizárólag ers idegzetek olvassák a most következ sorokat! A hatod- nyolcadik héten a magzat lényegében teljesen ember formájú, minden szerve mködik (a most hatályos jogszabályok alapján a 12. hétig megszakítható a terhesség). A terhesség megszakításának folyamata a méhnyak különféle módszerekkel történ tágításával kezddik, ez magába foglalja különféle eszközök felvezetését a méhbe. Ma a leggyakoribb beavatkozási módszer a „vákuum- aspiráció”, amikor a méh kitágítása után egy kb. 6–14 mm vastagságú csövet helyeznek fel a méhbe, közvetlen a magzat mellé, és ekkor megkezddik a szívócs végén a magzat szétzúzása, melynek során a tagjait egyenként távolítja el a szerkezet, míg testfoszlányok és a fej hátra nem marad. Vagyis gyakorlatilag darabokra szaggatja a kisembert. Egy ultrahanggal készült felvételen jól kivehet, amint a magzat menekül a szívócs elöl, miközben a szíve is egyre hevesebben ver. Amikor a cs végül eléri, látható, ahogy néma sikolyra nyitja a száját... A hetedik-nyolcadik héten a magzat feje nagyobb, ebben az esetben elször az orvos egy speciális eszközzel (abortusz fogó) összefogja a magzat fejét, és összezúzza, ezután a fej tartalmát, majd csontjait távolítja el. Legvégül egy erre a célra kifejlesztett kanállal (küret) kikaparja a magzat maradványait. Kevesebb, mint húsz éve még végeztek csak kürettel is abortálást.

A terhesség megszakítása rövid távon okozhat ers vérzést, a méhfal sérülését, ami akár a méh teljes eltávolításához vezethet. Kési szövdményt okoz ha a magzat részei megmaradnak, és végs soron meddség is kialakulhat. A fizikai következmények mellett létezik a posztabortusz szindróma, mely éveken keresztül elhúzódó bntudattal teli depressziót okoz, és egyes esetekben végelegesen megváltoztatja a n szexualitáshoz való hozzá állását.


Magyarországon az abortusz gyakorlata fokozatosan alakult ki, és vált elfogadottá társadalmilag és törvényileg. Hivatalosan „engedélyezett” és „törvénytelen” megszakításról lehet szó. Az elbbi esetében a törvény engedélyezi, akkor ha a magzatnak genetikai károsodása van, vagy az anya életét veszélyezteti; ha az anya anyagilag és lelkileg válsághelyzetben van; ha a terhesség bncselekmény következménye. Amennyiben az anya élete veszélyben van/lesz a terhesség idején (méhen kívüli terhesség, a magzat elhalt a méhben) vagy erszak következtében lett állapotos, az állam állja az abortálás költségeit, más esetekben – az egyéni anyagi helyzet figyelembe vételével – legfeljebb 26.000 forintba kerül megszakítani terhességet. Ha a megszakítás okaként a n a válsághelyzetet jelöli meg, elbeszélgetnek vele az önkormányzat, és egyéb szervezetek anyagi támogatásainak lehetségérl. A lehetséges okok között mindegyik önmagában is súlyos probléma, legyen az egészségügyi, lelki vagy anyagi, az abortusz legalitásának kérdését azonban mégsem kizárólag errl az oldalról, hanem az élet, az élet védelme szempontjából is érdemes megvizsgálni, és itt be kell kalkulálni az anya életének védelmét is, ami szintén nehezen megválaszolható kérdés; valamint azt is figyelembe kell venni, hogy a spermium és petesejt utáni állapotban, zigótaként, a szívmködés kezdete eltti állapotában (embrió) és azután miként tekintünk a fejld magzatra. Állandó kérdés, hogy mikortól számít a magzat embernek? A szívmködés kezdete azért lehet vízválasztó, mert az a fogantatást követ hatodik héten már megindul, vér pedig már az ötödik héttl fogva van a magzatban. Ez azért érdekes, mert az abortuszt ellenzk gyakran beszélnek vérontásról, a megszakítás kapcsán, ami ennek a ténynek a fényében nem elrugaszkodott állítás. Nagyon fontos még, hogy a 12. héten törvényileg még megszakítható terhesség idejére a magzat már teljesen emberi formájú, minden tagja és szerve megvan, és funkcionál.

Tehát, az egyik oldalon állnak azok, akik azért kardoskodnak, hogy jobb megszakítani a terhességet, ha a születend gyermek „úgyis bénán, sérülten élné le az életét” vagy ha „nyomorba születne”. Súlyos gondok. Küls szemlélként eleve nehéz belegondolni egy nyomorban él család, vagy egy szellemileg visszamaradott ember gondozásának mindennapi nehézségeibe, azonban mégis van valami, ami szinte megmagyarázhatatlanul hatol az emberbe. Ez pedig a cikk elején említett Dosztojevszkij-i kérdéshez vezet vissza, még ha eltte nem is hallottuk ezt a kérdést. A válasz az, hogy mindenkinek joga van az élethez, a sorshoz, az élet lehetségétl és a kiteljesedés esélyétl senkit sem lehet megfosztani, akár betegen és sérülten születik, akár nem – senki helyett sem dönthetünk.

Cimkk: letmd, fiatalsg,
Oldalunkon hamarosan egy nagyobb összefoglaló írás jelenik meg az idén április 9-én 21. életévét betölt Kristen Stewartról. Ennek kapcsán a Trendmagazin a hazai rajongói közösségekkel együttmködve születésnapi ajándékcsomagot küld Kristennek!
A Trendmagazin tavaly már bemutatta az Andrássy úton található Zegna szalont. A cikk nagyon nagy visszhangot váltott ki, éppen ezért úgy láttuk, van értelme egy újabb interjúnak is ebben a témakörben. Kolozsvári Zsuzsával, az Ermenegildo Zegna üzletvezetjével Hennel Ádám beszélgetett.
A Twilight Saga óta világszerte ismerik a nevét, ám az így kialakult médiafigyelmet nem mindig viseli jól. Kristen Stewart idén április 9-én töltötte be a 21. életévét.
avatar
Fire
-
2011.07.18. 00:49
6
Nagyon durva, hogy ezrt mrt nem csukjk brtnbe azokat akik megletik a sajt magzataikat. Vannak akik azt hazudjk, hogy az mg nem szmt embernek, elkpeszten sznalmas az emberi romlottsg.
avatar
Adrihanna
-
2011.07.17. 21:31
5
mr van gyermek rkbe ads is... s akkor lehet egy jobb jvje is =) ht nem tudom, de sokan nagyon butn csinljk ezt az egszet... alapbl ott kezddik, hogy megfelel mdon kell vdekezni... amgy ez a cikk valami brutlis... ksznjk Dvid!!! sikerlt megsiratnod az egyik rsznl......
avatar
Marcipan
-
2011.07.17. 19:41
4
Szerintem sem helyes dolog az abortusz, de bele kell gondolni abba is, hogy ha nem tudjk rendesen felnevelni akkor milyen letel esz...
avatar
Tompi
-
2011.07.17. 18:37
3
horvath_tamas: az valban pech ha ilyen fiatalon terhes lesz, de az mr a szlk felelssge is!
avatar
Zoldalma
-
2011.07.16. 20:30
2
n sose tennk ilyet! :-(
avatar
horvath_tamas
-
2011.07.16. 19:47
1
Ez valban egy nagy problma mindenhol a vilgon.. Szerintem sem szabad elvetetni, viszont ha egy 16 ves lny teherbe esik, akkor nincs sok lehetsge (ha csak a szlei nem segtik nagyon).
Barna Fendi sl
Az itt látható Fendi sálat viselhetjük szinte bármivel. Világosabb ruhákhoz is kiváló, de egy sötétebb, elegánsabb összeállítást is képes feldobni.

Idén sem lesz hiány új karórákból, errl a bázeli órakiállítás gondoskodik. Folyamatosan frissül cikkünkben bemutatjuk a legfontosabb modelleket.
Idén érkezett el 40. évfordulójához a Patek Philippe legnépszerbb modellje, a Nautilus, ennek tiszteletére két különleges verziót jelentettek be.
René Weber elemzésébl kiderül, hogy a Rolex toronymagasan vezeti a svájci luxusórák toplistáját. A második helyen az Omega áll.
Az idei Baselworld kiállítás is számtalan újdonságot tartogat a luxusórák rajongóinak. Folyamatosan frissül cikkünkben a legérdekesebb modelleket mutatjuk be, tartsatok velünk!
Miután a hatvanas-hetvenes években ugrásszeren ntt a TV-készülékek száma a háztartásokban világszerte, egyre nagyobb hatást gyakoroltak az emberek életére a különböz Tv-sorozatok.